Chả bò Đà Nẵng của Tâm Liễu

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Địa chỉ:  86/80 Trường Chinh, P.12, Tân Bình, TP.HCM (Ngã tư 7 hiền)

Điện Thoại: 0818.517.555

Email:  batamlieu@gmail.com

Website:  chabotamlieu.com