Thông tin đặt hàng:

Gọi điện đặt hàng: 0818.517.555

Nhắn zalo đặt hàng: Chả bò Tâm Liễu

Địa chỉ cửa hàng: 86/80 Trường Chinh, P.12, Tân Bình, HCM

Thời gian mở cửa: 07h30 đến 21h00